Roamler maakt effectiviteit van acties meetbaar

Door Ulko Stoll / 25 oktober 2017

Als er in de winkel een actie is, dan wordt er drie keer zo veel verkocht als normaal. In de agf sector zijn dit soort kengetallen bekend en de logistiek wordt gepland op basis van dit soort verkoopcijfers. Maar dat zijn de macro kengetallen. Wat als 20% van de winkels geen aandacht geeft aan de acties.? Dan betekent dat een inefficiëntie van ruim 13%. Dus er wordt 13% minder omzet gemaakt dan potentieel mogelijk is. De grote getallen laten niet zien hoe lokaal wordt gepresteerd. Door de werkwijze van Roamler wordt het mogelijk om op winkel niveau de efficiëntie van acties te meten en bij te sturen. En niet achteraf maar tijdens de actie.

 

Crowd

CHAIN Digitaal is op bezoek op een hotspot in Amsterdam pal aan het IJ. Een omgeving met creatieve start ups, en dat is bij uitstek de plaats waar Roamler thuis hoort. Christaan Rijnhout legt uit hoe Roamler werkt. Het werkingsprincipe van Roamler is gebruik maken van de ‘crowd’. De ‘crowd’ zorgt voor de informatie vanuit de markt en de ‘crowd’ voert ook de activiteiten van Roamler uit. ‘Crowd’ is bekend vanuit het begrip crowdfunding. Dat staat voor financiering door de menigte. Menigte is een wat ongemakkelijke vertaling van crowd maar een beter Nederlands woord is er niet te bedenken. De activiteiten van Roamler leunen op dezelfde menigte. Deze crowd is feitelijk niets anders dan iedereen die zich in zekere mate aangetrokken en betrokken voelt bij, in dit geval Roamler.

De Roamler crowd bezoekt winkels met een specifieke opdracht waarbij gekeken wordt naar voorraden, schappresentatie, kwaliteit, uitstraling enz. De individu die dit uitvoert wordt aangesproken als Roamler. Zo’n Roamler krijgt individuele opdrachten om winkels te bezoeken en daar een oordeel over te geven. De Roamlers worden beloond voor een goedgekeurd verslag met een geldbedrag.

 

Een uitgebreid artikel over de werking van Roamler staat in CHAIN Magazine van september/oktober.