Aardverschuiving in AGF aankoop

Kwaliteit is belangrijker dan prijs

De Duitse consument vindt de kwaliteit van voedsel belangrijker dan de prijs! Dat is een aardverschuiving. De verandering van houding van de Duitse consument wordt duidelijk uit een markt onderzoek van GFK dat jaarlijks wordt gehouden. Op de simpele vraag: ‘Bij aankopen let ik vooral op kwaliteit en ‘bij aankopen let ik vooral op prijs., antwoordde in 2014 51% dat de kwaliteit het belangrijkste aankoopcriterium is. Inmiddels lopen de percentage met 1% per jaar op ten gunste van het kwaliteitsargument. Dat geeft te denken over de kostprijsfocus van de Nederlandse tuinbouw. Volgens Rob Morren van ABN Amro is de Duitse consument goed te spreken over de kwaliteit van de Nederlandse AGF producten maar is de distributie en de logistiek vooral gericht op de laagste kostprijs en daarbij horende discountbenadering. Na jaren van stagnatie herstellen de discounters zich weer in Duitsland volgens recente GFK cijfers. Voornamelijk omdat ze de winkelvloer vernieuwen met restaurants een frisse uitstraling en A-merken.

 

Aardverschuiving in vers

Een andere verandering die sneller gaat dan verwacht is de behoefte naar herkenbare oorsprong. Volgens Morren is de behoefte aan zichtbaarheid en echtheid ten grondslag aan deze veranderingen. Dat komt naar voren in de behoefte naar inzicht in herkomst. Hij onderbouwt het met cijfers. Uit een onderzoek van GFK en ABN AMRO met de vraag of de consument let op de herkomst van groente en fruit is het percentage ‘mee eens’ van 21% gestegen naar 25% (respectievelijk januari 2016 en januari 2017). Het percentage ‘oneens’ en ‘helemaal oneens’ is gedaald van 46% naar 39%. Dat zijn aardverschuivingen. De consument is meer en meer bewust van gezonde voeding en wil weten waar het vandaan komt en wil vertrouwen hebben. En de consument is meer en meer bewust van de noodzaak tot gezonde voeding. Gezondheid is niet zomaar een trend

Ulko Stoll

In CHAIN Magazine van juli 2017 staat een uitgebreid interview met Rob Morren.