Bas Rüter nieuwe voorzitter van Bionext

Zes jaar na de oprichting van Bionext heeft Uli Schnier de voorzittershamer overgedragen aan Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank. De nieuwe voorzitter is van mening dat de biologische sector een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de noodzakelijke transitie in landbouw en voeding. 
Bas Rüter is al jaren betrokken bij de biologische sector. Sinds 2014 is hij voorzitter van Stichting EKO keurmerk, dat biologische boeren en bedrijven helpt bij verdere stappen met succesvol biologisch ondernemen. Bas Rüter: “Duurzaamheid staat al jaren in de belangstelling en zal topprioriteit moeten krijgen om de klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren. Biologisch zal een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voeding. En ook de biologische sector zal weer verder moeten innoveren om koploper in duurzaamheid te blijven. Een mooie uitdaging voor Bionext en Stichting EKO.”
Eén stem
Uli Schnier heeft in het voorjaar van 2011 mede aan de basis gestaan van de oprichting van Bionext, de ketenorganisatie van de biologische sector die is ontstaan vanuit de samenwerking van Biologica, de TaskForce MBL, Biohuis, BioNederland-VBP en de Biowinkelvereniging. Uli Schnier: “De eis van de toenmalige staatssecretaris van Landbouw dat de biologische sector met één stem zou gaan spreken, is voor de sector een grote uitdaging geweest. Het heeft geresulteerd in Bionext, dat, uniek voor de voedingsbranche, alle schakels van de keten omvat. Moeilijke onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt en altijd blijkt het mogelijk om besluiten te nemen waar de hele sector achter staat.”
Belangenbehartiging
Bionext is onder meer verantwoordelijk voor de algemene belangenbehartiging van de biologische sector, de biologische promotiecampagne ‘Wij staan achter Biologisch’ met de campagnemomenten ‘Lekker naar de bio boer’(17 en 18 juni) en ‘de Bio10daagse’ (14-23 september) en vele projecten, zoals de Bio-beurs en Adopteer een Kip.
Meer informatie over de projecten en activiteiten van Bionext leest u in het Jaarverslag van 2016.