Beursbezoek en nieuwe kennis

Door Ulko Stoll / 23 januari 2018

Binnenkort ontmoet de AGF sector elkaar in Berlijn tijdens de Fruit Logistica. Van een afstand lijkt het misschien vreemd om naar Berlijn te gaan om met elkaar te praten maar het is wel degelijk functioneel. Want juist bij een beursbezoek ontmoeten mensen elkaar in een andere setting en is er gelegenheid om verder te praten dan de dagelijkse perikelen die de AGF handel nu eenmaal met zich mee brengt.
En met elkaar praten levert kennis en informatie op die thuis toegepast kan worden. De ‘lerende mens’ leert niet alleen in een schoolse omgeving of tijdens cursussen en seminars. De ‘lerende mens’ leert iedere dag en juist van situaties buiten de dagelijkse gewoontes.
Eigenwijs
De gesprekken met toeleveranciers en de ervaring van collega’s zijn erg interessant en leerzaam. En het blijkt dat juist in deze gesprekken veel informatie wordt uitgewisseld. En waar uitgewisseld wordt, wordt geleerd. Juist door gesprekken te voeren met collega’s en sectorgenoten worden vaak verrassende standpunten gegeven. Eigenwijs zijn is vaak een goed basis om onderscheidend ondernemerschap te ontwikkelen. En daar waar collega’s eigenwijs zijn, zijn er juist vanuit extreme visies maar al te vaak leermomenten voor de eigen bedrijfsvoering.
Beursbezoek is daarmee onderdeel van de kennisontwikkeling van de AGF sector. Het is dan wel zaak om met een open houding naar een beurs te gaan en de voelsprieten goed uit te steken zodat de juiste leersignalen worden opgepakt.
Ulko Stoll