Digitale AGF marktplaats: blockchains en agents

Door Ulko Stoll / 24 april 2018

Eén van de huidige trends in de foodwereld en dus ook in de AGF, is bestellen via internet. En het is moeilijk genoeg om daar invulling aan te geven. Echter bestellen is nog maar het aller minimaalste begin van digitalisering van de consumentenvraag. Er zijn veel meer mogelijkheden die ingezet kunnen worden en tegelijkertijd is er nog maar heel weinig bekend. Olaf van Kooten is als lector duurzame ketens van Hogeschool InHolland betrokken bij het initiatief SamenMarkt. CHAIN Magazine is uitgenodigd om digitale mogelijkheden in een perspectief te plaatsen.
 
Niet Eenvoudig
En dat perspectief is nog helemaal niet zo eenvoudig. Het feit dat bestellen via internet gaat toenemen in de toekomst is een eenvoudige constatering. Dubbele groeicijfers en omzetbarrières van internetverkopen zijn bekend uit de nieuwsberichten. En dat dit ook in de voedingsmarkt gaat gebeuren ligt voor de hand. Maar daarna houdt de eenvoud wel op. Er zijn veel factoren die meespelen om internetverkoop te organiseren en rendabel te maken. Internetverkoop gaat voorbij aan bestaande gewoontes en bestaande structuren. Eén van de krachten van de Nederlandse AGF is de logistieke flexibiliteit. Dat lijkt een mooie basis voor nieuwe distributiestructuren op basis van internet bestellingen. Echter bij internetbestellingen hoort logistiek op huisnummer niveau en dat is nu net waar de Nederlandse AGF geen ervaring mee heeft.
 
Blockchain en agents
Het speelveld van digitale aankopen blijkt een aantal nieuwe begrippen op te leveren. Blockchain is een begrip dat inmiddels al wel bekend is: stukjes informatie die, in dit geval, gezamenlijke een bestelling op leveren. Blockchain technologie is gebaseerd op vastgelegde onveranderlijke codes die op zichzelf geen waarde weergeven. Alleen in combinatie met andere ‘blocks’ in de ‘chains’ levert de code relevante informatie op. De blockchain codes staan op verschillende computerservices en zijn in veelvoud uitgevoerd. Deze veelvoud vormt de controle, afwijkende of gemanipuleerd ‘blocks’ worden als vals beoordeeld. Blockchains worden opgeslagen middels cloudcomputing en ook dat blijkt niet altijd op een zelfde manier te gebeuren. Er zijn gedecentraliseerde cloudsystemen waarbij er altijd een moederserver is die het totale overzicht heeft. Daarnaast zijn er gedistribueerde cloudsystemen. Bij gedistribueerde systemen worden meerdere computerservers gebruikt waarbij software de informatie aan elkaar knoopt.
Een ander nieuw begrip is een agent, doorgaans in het Engels uitgesproken. Een agent is software die in kaart brengt wat de gebruiker doet en welke voorkeuren hij heeft. Een agent beoordeeld op basis van surf- en koopgedrag van de gebruiker welke specifieke kenmerken de gebruiker heeft.
De meest vooruitlopende online bestelsystemen werken met persoonlijke agents. Een goed geïnformeerde en goed functionerende agent zorgt dat de bestellingen voor de deur staan al voordat consument daadwerkelijk een behoefte heeft aan dit product..
Van Kooten staat te positief in de wereld om een angstbeeld te schetsen maar wil vooral laten zien dat er een noodzaak is om als AGF sector te bewegen. Van Kooten pleit dan ook voor een gezamenlijke aanpak van digitale bestelmogelijkheden met inzet van geschikte logistieke middelen. De ervaring in SamenMarkt laat zien dat er voor de Nederlandse AGF sector mogelijkheden zijn. Wel is het zaak om dat als sector aan te pakken. Met de gezamenlijke aanpak is veel te winnen: “een centrale rol in productie en logistiek en inzicht in consumentenbehoeften en consumenten bewegingen.” Volgens van Kooten. De rol en het vertrouwen van de consument is daarin essentieel.