Duurzaamheidscertificaten

Door Ulko Stoll / 20 december 2017

Inmiddels is duurzaamheid geworden tot randvoorwaarde voor productie. Enkele jaren geleden was duurzaamheid nog vooral een begrip in de alternatieve hoek, inmiddels is duurzaamheid onderdeel geworden van bedrijfsprocessen. Inmiddels zijn er een aantal duurzaamheidsinitiatieven die door verschillende partijen gebruikt worden. Duurzaamheid kan niet bestaan zonder transparantie. Zowel consumenten als milieuorganisaties zoeken continu naar verantwoording van de duurzaamheidsclaims. Certificaten zijn dan ook voorzien van een transparante schema’s en rekenmethode.
Doordat duurzaamheid een onderdeel van productie en keten processen is geworden, is duurzaamheid ook onderdeel geworden van marketing van merken en bedrijven. Duurzaamheid wordt meer en meer ingezet als onderscheidend vermogen van producenten en keten.
In dit artikel een worden een aantal van deze duurzaamheidscertificaten beschreven. De certificaten van individuele ketens worden buiten beschouwing gelaten.
 
Global G.A.P.
Dit is feitelijk geen duurzaamheidscertificaat maar vooral een registratiesysteem voor productiebedrijven. certificering. Global G.A.P. is de wereldwijde toegepaste productiestandaard voor de primaire producent. 99% van de groente en fruittelers voldoet aan Global G.A.P. certificering.
 
SMK
SMK ziet zichzelf als de natuurlijke partner voor bedrijven, branches, ketens, overheden en organisaties bij het ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante duurzaamheidscriteria. St. Milieu Keur ligt aan de basis van de M(ilieu) B(ewuste) T(eelt) ontwikkeling in de jaren negentig. Door te focussen op nieuwe eisen en in te spelen op de randvoorwaarden van morgen en overwaarden creëert SMK voor de deelnemers een situatie waarin telers voorop lopen in toepassing van kaders op de eigen bedrijven.
 
Veldleeuwerik
Binnen St. Veldleeuwerik werken agrarische ondernemers en hun afnemers gezamenlijk aan verduurzaming van de voedselproductie. Dat doen ze door elkaar te inspireren de persoonlijke grenzen van duurzaamheid op te zoeken. De aanpak van Veldleeuwerik is geen aanpak van vaste richtlijnen maar een aanpak van gezamenlijk zoeken naar stappen vooruit.
 
Benefits of Nature!
Benefits of Nature is een nieuwe speler die voortkomt uit de sierteelt. Benefits of Nature heeft een rekenmodel waarbij duurzaamheid wordt weergegeven in een concreet cijfer. Het rekenmodel kent waardes toe aan alle aspecten rond productie, toelevering, grondstoffen, logistiek en verliesstromen. Deze waardes zijn onderdeel van een rekenmodel die de gebruiker in staat stelt om uit te rekenen welke maatregelen daadwerkelijk tot een verlaagd duurzaamheidscijfer leiden.
 
Deze initiatieven laten vooral zien dat er vele manieren zijn om duurzaamheid te beoordelen. Dat is onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe randvoorwaarden. Voor de insiders is het wellicht duidelijk maar de consument zal het niet begrijpen. Daarmee zal het onderscheidend vermogen van een keurmerk voor de consument beperkt zijn.
De uitgebreide versie van dit artikel is te lezen in CHAIN Magazine van december 2017