Gunstige perspectieven voor agf in de supermarkt

Door Ulko Stoll / 9 augustus 2017

Het verschil tussen telers en eigenlijk de hele agf-keten ten opzichte van supermarkten is dat supermarkten alle kengetallen vertalen naar euro’s. De rest van de keten denkt daarentegen in volume dus in kilogrammen of stuks. Inzicht in de manier van denken van de supermarkt en de bijbehorende kengetallen maken dat er beter ingespeeld kan worden op de randvoorwaarden voor een succesvol agf-schap. Hemmes maakt duidelijk dat er in de retail wordt gerekend met zo’n zeventig productcategorieën, slechts één daarvan is agf. Dat is dan wel de grootste categorie. Zowel het omzetaandeel als het aandeel vloeroppervlakte van agf is 9,5 procent. Het is puur toeval dat deze aandelen gelijk zijn.

Agf is niet alleen de grootste categorie, maar ook margetechnisch interessant. Erik Hemmes (retailspecialist) geeft aan dat de gemiddelde bruto marge van een supermarkt 28 procent is. De bruto marge op agf is met 35 procent een stuk hoger. Let wel: de bruto marge is een stuk lager dan de netto marge (winst voor belasting). Die is gemiddeld genomen voor de hele supermarktbranche 4,5 procent – gerekend voor filiaalbedrijven, van hoofdkantoor tot en met de winkel.

Omzet agf stijgt
Ruim € 41 euro supermarktbesteding per consument per week is ongeveer €20 euro per bezoek. Van deze € 20 wordt 9,5 procent uitgegeven aan agf. Per bezoek wordt er dus net iets minder dan € 2 besteed aan agf. “Het omzetaandeel van agf stijgt”, constateert cijferman Hemmes. “In 2010 was het aandeel negen procent en in 2016 9,5 procent.” Die stijging is vooral te danken aan aandacht vanuit de supermarkt. Belichting, presentatie en tijdige acties zijn allemaal ingrepen die het omzetaandeel van agf hebben doen groeien. Ook de duidelijke zichtbaarheid van de herkomst via foto’s en tekst zorgt voor omzetgroei.

Uitgebreid interview met Hemmes is te lezen in CHAIN Magazine van juli. Wordt lid om niets te missen.

De foto is gemaakt door Erik Hemmes.