Komkommercluster Innoveins gaat van start!

Door Ulko Stoll / 8 september 2017
Komkommercluster

Innoveins

Komkommertelers zijn overtuigd van de noodzaak van innovatie en hebben zich verenigd binnen Innoveins in het Komkommercluster. Samen met hoogwaardige kennispartners zal er gewerkt worden aan de innovaties van morgen. Geïnteresseerde telers kunnen vanaf 1 september nog aanhaken en hun deelname bevestigen.

 

Innoveins verbindt plant en techniek

Innoveins omvat een ecosysteem dat innovaties voortbrengt in de agrofood, door een verbinding met de hightechsector te maken. Binnen Innoveins wordt samengewerkt in innovatieclusters; samenwerkingsverbanden van twee of meer partijen die gericht zijn op samenwerking en co-creatie op het gebied van innovatie. Vooruitstrevende telers uit zowel de glastuinbouw als vollegrondsteelt spelen daarbij een belangrijke rol. De beoogde locatie van Innoveins is een nieuw innovatie- en R&D-centrum op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

Komkommercluster: vier innovatiethema’s

De komkommerteelt is één van meest omvangrijke glasteelten en belangrijk voor de rol van Nederland als toonaangevende speler in de wereldwijde agrofoodsector. Echter, om niet alleen toonaangevend te zijn maar ook toonaangevend te blijven is het belang van proces- en productinnovatie enorm. Binnen vier innovatiethema’s (robotica, licht, teeltsystemen en gewasbescherming en waterzuivering) zal daarom door een omvangrijke groep komkommertelers samen met hoogwaardige kennispartners aan de innovaties van morgen worden gewerkt. Het Komkommercluster beoogd een duurzaam samenwerkingsverband te zijn, waarin telers voor meerdere jaren met elkaar én diverse marktpartijen gaan samenwerken.

 

Gerard Koolen clustermanager Komkommercluster

Dit voorjaar hebben tientallen telers een intentieovereenkomst getekend voor deelname aan het Komkommercluster. Inmiddels is het samenwerkingsverband zover dat de realisatiefase binnen afzienbare tijd begint en de diverse ontwikkelprogramma’s van start gaan. Kortgeleden is Gerard Koolen als clustermanager verbonden aan het Komkommercluster. Gerard is o.a. eigenaar geweest van een grote kwekerij gericht op de teelt van specialty tomaten. Ook heeft hij jarenlange ervaring als voorzitter en bestuurslid van ZON Fruit & Vegetables. Gerard licht zijn inzet m.b.t. het Komkommercluster toe: “Binnen het cluster zie ik een enthousiaste groep koplopers die écht werk willen maken van nieuwe producten en diensten. Ik zie echter ook dat we pas aan de vooravond staan van een aantal baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van o.a. robotica, LED-licht en slimme teeltsystemen. Om deze kansen voor de komkommertelers toepasbaar en beïnvloedbaar te maken moeten we met sterke, vooruitstrevende marktpartijen samenwerken.”

 

Geïnteresseerd in deelname aan het Komkommercluster?

Vanaf 1 september zet het Komkommercluster de stap van intentiefase naar realisatiefase. Enkel met de groep telers die besluiten om met het cluster een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan wordt kort daarna ook daadwerkelijk gestart. Gerard Koolen is als clustermanager het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde telers. Heb je interesse in deelname? Of wil je eerst meer informatie ontvangen over het Komkommercluster? Neem dan contact met hem op:

E: info@innoveins.co

M: 06-54335201