Het nut van komkommerfolie

Door Ulko Stoll / 22 mei 2019

Het nut van komkommerkrimpfolie is erg groot, niet alleen voor de houdbaarheid van de komkommer zelf, maar ook met het oog op hygiëne in het schap waar mensen toch graag producten vastpakken en weer neerleggen. Een niet verpakte komkommer verliest al snel 3,5% van het gewicht in de eerste 3 dagen nadat deze geoogst is. Een verpakte komkommer vertraagt het proces van veroudering, doordat deze máár 1,5% van zijn gewicht verliest na 2 weken! Dat verschil is enorm en heeft, naast de langere houdbaarheid, nog veel meer voordelen. Zo is de milieubelasting van de verpakking aanzienlijk lager dan de teelt en vervoer van de komkommer zelf. Wanneer een komkommer in de afvalbak verdwijnt, dan zal de gebruikte energie (en dus milieubelasting) verloren gaan.
 
De meeste komkommer verpakkingen worden geproduceerd uit een Polyethyleen recyclebare fossiel gebaseerde grondstof. Nu zijn er veel ontwikkelingen in hernieuwbare verpakkingen voor komkommers. Zo hebben we ook de mogelijkheid om biobased en bioafbreekbare komkommerkrimpfolie te produceren. Maar welke variant is de juiste keuze?
 
Biobased – recyclebare komkommerfolie:
Bij biobased komkommerkrimpfolie zetten we minimaal 80% biobased grondstoffen in (4sterren gecertificeerd) die voortkomen uit plantaardig materiaal, zoals suikerriet. De verpakking heeft dezelfde eigenschappen als de gangbare fossiel gebaseerde komkommerkrimpfolie en is uitstekend te recyclen. Doordat het grondstof uit plantmateriaal is, wordt er CO2 onttrokken uit de lucht. Er is veel minder Co2 uitstoot door de productie van deze verpakking dan dat de suikerriet plant onttrokken heeft uit de lucht tijdens het groeiproces. Hierdoor heeft deze biobased folie een negatieve CO2 footprint. Tevens is deze biobased folie na gebruik weer perfect te recyclen.
 
Biobased – composteerbare komkommerfolie:
Bij bioafbreekbare komkommerkrimpfolie zetten we de grondstof PLA in, wat ervoor zorgt dat de folie 100% afbreekt in de composthoop of in het industriële composteerproces (OK HOME compostable). De CO2 uitstoot van de grondstoffenproductie voor bio afbreekbare komkommerkrimpfolie is hoger dan de biobased en fossiel gebaseerde recyclebare grondstoffen.
Tevens is een composteerbare grondstof niet te recyclen waardoor de grondstof maar 1x te gebruiken is. De verpakking composteert of verteert weer 100%.
 
Wat is nu de juiste keuze?
De juiste keuze hangt af van het gebruik van de folie in de afvalfase.
Kies voor een bio afbreekbare variant indien dat een voordeel oplevert in de gehele keten. Als het komkommerafval samen met de verpakking in 1x weg worden gegooid kies dan voor een bioafbreekbare verpakking.
Indien er de mogelijkheid is om het komkommerafval en de verpakking gescheiden weg te kunnen gooien, kies dan voor een Biobased recyclebare variant. De verpakking is immers weer te recyclen.
 
Bent u ook op zoek naar een duurzame oplossing voor uw verpakking? Wij denken graag met u mee, om te kijken welke verpakking voor u de juiste keuze is om in te zetten. Zo kunnen we met de Ecochain rekenmethode uitrekenen wat de milieu impact is van de verschillende kwaliteiten komkommerfolie.