PlanetProof is geen marketinglabel

Duurzaamheid is geen bestemming maar vooral onderweg zijn. Dat is eigenlijk de lijn van het gesprek met Wim Uljee van SMK (Stichting Milieukeur). De stichting is de eigenaar van Milieukeur en Uljee is de woordvoerder. Dat onderweg zijn komt naar voren in de meest recente wijziging van het keurmerk: Mileukeur wordt ‘On the way to PlanetProof’. ‘On the way’ hoort er bij want juist dat beschrijft dat er geen eindstation is. De praktijk spreekt inmiddels van PlanetProof en dat is heel goed gekozen want het beschrijft heel duidelijk waar het keurmerk voor staat.
 
 
Geen marketinglabel
SMK kiest bewust niet tussen verantwoording vanuit producenten of vraag vanuit marktpartijen: “Beide valt binnen de opdracht.” Feit is wel dat op het moment dat marktpartijen gerichte vragen gaan stellen er een veel snellere verandering plaats vindt dan wanneer dat uit het eigen ondernemerschap of van de wetgeving moet komen. De markt is blijkbaar in staat om veranderingen af te dwingen. Ook de voorsprong voor telers die afgelopen vier jaar hebben geïnvesteerd in het behalen van het certificaat wordt genuanceerd door de opdracht van SMK. “Stimuleren van duurzaam produceren en consumeren heeft het meeste effect als het zo breed mogelijk wordt uitgevoerd.” Milieukeur of PlanetProof zijn geen merken, maar kunnen wel verkoop stimuleren. De bedoeling is te laten zien dat deze producten duurzaam zijn geproduceerd. Compleet met certificering, accreditatie en concrete normen. Dat daar een marketingverhaal om heen kan worden gebouwd, is aan de certificaathouders en de retail.
 
 
Met de stap naar ‘On the way to PlanetProof’ ontstaat een Milieukeur 2.0. Met internationale ambities maar ook ingebed in de gehele keten. PlanetProof maakt duurzaamheid concreet met controleerbare normen. En een serieuze accreditatie en onafhankelijke controle op de gecertificeerde bedrijven. De snelheid waarmee de opdracht van SMK naar duurzamer consumeren en produceren wordt ingevuld, is afhankelijk van omgevingsfactoren. Afgelopen jaren blijkt dat de markt de handschoen heeft opgepakt. Maar zoals gezegd is het vooral een situatie van onderweg zijn. Het kan zo maar zijn dat er onderweg iets voorbij komt dat verder gaat dan PlanetProof of met een andere focus. Voor de AGF sector betekent dat ogen open houden. Niet alleen voor de markt maar ook voor de maatschappij.
 
Een uitgebreid artikel over ‘on the way to Planetproof’ is te lezen in CHAIN Magazine van maart.