Helga van Leur is ambassadeur van ‘On the way to PlanetProof’

Door Ulko Stoll / 23 januari 2018

Helga van Leur is ambassadeur van ‘On the way to PlanetProof’
‘On the way to PlanetProof’, is de nieuwe naam van milieukeur een keurmerk voor duurzamer geteelde o.a. groenten en fruit. Bij de nieuwe naam hoort een passende communicatie. Helga van Leur is in eerste instantie bekend als weervrouw maar is daarnaast actief pleitbezorger voor een duurzame samenleving. Dat past perfect bij de nieuwe naam ‘On the way to PlanetProof’. Met de teelt volgens de eisen van PlanetProof spannen boeren en tuinders zich extra in voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur op het landbouwbedrijf.
Het doel is een teeltwijze in balans met de omgeving. We streven ernaar de aarde zo min mogelijk te belasten. We zijn ‘On the way to PlanetProof’. Het nieuwe keurmerk is alleen toepasbaar voor de keurmerkhouders Milieukeur Plantaardige producten.
‘On the way to PlanetProof’ is een andere en internationale naam voor Milieukeur; de duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur.
Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door PlanetProof.
In komende CHAIN Magazine staat een uitgebreid achtergrond artikel over de werkwijze, motivatie en ambities van PlanetProof.