Positieve vibe op Bio-beurs

Uiteraard waren er mooie biologische producten te zien op de Bio-beurs in Zwolle. Maar het belangrijkste was de positieve sfeer die er op de beurs was. Daar waar biologisch product nog niet zo heel lang geleden in de sfeer van geiten wollen sokken verkeerde, is de biologische sector nu een reeel alternatief voor professionele bedrijven.

 

Gunstig perspectief

Dat heeft deels te maken met de groei van de afzet. Volgens gegevens van Bionext groeit bio in 2015 met 11,5%. Maar voor een belangrijk deel ook met de bedrijfseconomische perspectieven. Het perspectief voor biologische groenteteelt lijkt gunstig. De bedrijven die afgelopen jaren zijn omgeschakeld, zijn de bedrijven die zich door ontwikkelen. De biologische teeltbedrijven zijn professioneel geleide bedrijven met een gezonde focus op rendement. Dat geldt feitelijk voor de gehele keten. Nautilus directeur Hein Wolff geeft een vergelijkbaar signaal. “Nautilus kiest er voor om in februari niet op de BioFach te staan maar op de Fruit Logistica.” Daarmee geeft Nautilus duidelijk weer dat gekozen wordt voor een marktbenadering als segment naast de gangbare producten. Een aanvullend pakket. De behoefte aan nieuwe biotelers zijn wel noodzakelijk om de marktvraag te bedienen geeft Wolff weer.

Ook Jan Groen van Green Organics geeft vergelijkbare signalen. De vraag uit de markt naar biologische groenten is veel groter dan de productie op dit moment volgens Groen.

 

Grote uitbreidingsmogelijkheden

En de uitbreidingsmogelijkheden zijn groter dan in eerste instantie logisch is. De belangrijkste basis voor de bioteelt is de bodem. In Oostelijk Flevoland waar inmiddels een flink deel van het areaal biologisch wordt geteeld zie je nu ook dat de intensiviteit van het bouwplan ook op biologische bedrijven toeneemt. Een uitbreiding van biologisch areaal gekoppeld aan een extensiever bouwplan maakt dat de behoefte naar biologische grond groter is dan alleen op basis van marktperspectieven.

Belangrijkste behoefte bij omschakelaars is kennis. Die ligt bij een aantal adviseurs die gerichte adviesdiensten leveren voor de biologische telers. Ook de Bio-acadamy is een initiatief dat de kennisbehoefte van de biologische telers in gaat vullen. De bio academy wordt ondersteund door Bio-next. Tijdens de Bio-Beurs is de bioacademy als organisatie van start gegaan met de ambitie voor een digitaal platform. Dit wordt aangevuld met kennisuitwisseling via bijeenkomsten.

 

De biologische keten lijkt daarmee in een volgende fase van professionalisering terecht te zijn gekomen. En dat is te merken tijdens evenementen als de Bio-beurs. Voor ketenpartijen die zoeken naar onderscheidend vermogen en zich kunnen en durven richten op een specifieke niche is het biologische segment een te overwegen marktbenadering.

 

Ulko Stoll