Samenwerken

Door Ulko Stoll / 19 januari 2018

Zegt de kip tegen het varken: “Laten we samenwerken. Dan maken we een uitsmijter spek”. Dat moet haast een goed idee zijn denkt het varken; met een uitsmijter spek maak je vrienden en van samenwerken wordt iedereen gelukkig. Toch klopt er iets niet! Want bij deze samenwerking legt één van de twee het loodje. Samenwerken is in tegenstelling tot wat diverse goeroes, visionairs en andere kenners vanaf diverse plekken roepen, zeker niet altijd een goed plan. Samenwerken als doel leidt vooral tot veel strubbelingen. Samenwerken moet altijd beoordeeld worden op basis van eigen plan en eigen doelstellingen. Op het moment dat andere partijen bijdragen aan eigen doelstellingen kan samenwerking zinvol zijn maar pas dan waneer de doelstelling van de samenwerkende partij ook kan worden gerealiseerd. Doelstellingen van samenwerkende partijen hoeven niet dezelfde te zijn maar samenwerking kan alleen werken als beide partijen zicht hebben op beter realiseren van eigen doelstellingen. Samenwerken is dan middel maar vooral een manier om eigen belang te dienen. Belangrijk hierbij is het eigen plan en de eigen doelen. Ondernemers die in samenwerking geen mogelijkheid zien om eigen doelen te realiseren zullen het net zo vergaan als het varken dat met de kip samenwerkt. Het varken gaat de pijp uit en de kip blijft alleen met een kaal ei. Ulko Stoll

Select Content Template